Digitalisering en innovatie

Innoveren doen we samen

Van ontwerp tot oplevering

Brug tussen ontwerp en uitvoering

Het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) is de standaard bij Ballast Nedam West. 
Het BIM is de digitale plek waar alle data van een project wordt opgeslagen en een uitgelezen hulpmiddel voor informatieoverdracht. Het stelt bouwers en gebruikers in staat om in elke fase van het bouwproces, van ontwerp tot uitvoering en beheer, over de gewenste bouwinformatie te beschikken. Het is onontbeerlijk dat deze data goed geordend wordt verwerkt en opgeslagen. Een gerichte toepassing van data in de bouw draagt bij aan meer efficiency in het bouwproces, leidt tot betere gebouwen en het bevordert ontwikkelingen op het gebied van industrieel-circulair bouwen. Beheersing van informatie en informatieoverdracht is hierbij essentieel.

Inmiddels is Dalux toegevoegd aan onze systemen en wordt deze voor de zowel BIM als de documentcoördinatie in projecten gebruikt

Een optimaal proces

Met de toepassing van BIM en Dalux streven wij naar een optimaal proces van ontwerp tot oplevering. Wij stimuleren samenwerking op basis van open standaarden en processen, waardoor elke projectpartner kan aansluiten binnen een project. Daarbij sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij geldende landelijke en internationale normen en afspraken. 

De technologische ontwikkeling inspireert ons om een goed sluitend pakket te gebruiken. Wij hebben de ambitie om bij elk volgend project ons werk weer net iets slimmer, sneller en beter te doen. Per project bekijken we samen met onze partners waar we het proces verder kunnen optimaliseren en verbeteren.

Metselrobot

De factor arbeid op de bouwplaats vormt steeds meer een uitdaging en robotisering is tegenwoordig aan de orde van de dag. Eind 2021is Ballast Nedam daarom ingestapt bij Ropax als launching customer van een metselrobot.
“Deze robot kan straks in één dag één gevel van een grondgebonden woning metselen en sluit daarmee perfect aan bij de trend tot steeds meer prefabricage en industrialisering in de woningbouw. Maar ook hybride bouwen, waarin je de combinatie vindt tussen prefab en afbouw ter plekke.  De robot metselt drie keer zo snel als een metselaar, met dezelfde kwaliteiten en voordelen van klassiek metselwerk,” aldus Jeroen-Bas Menschaar, directeur van Ropax.

Lees hier een artikel over de metselrobot.

Flexibel Modulair Casco (FMC)

De grondgebonden woningen die we maken middels het Flexibel Modulair Casco (FMC) zijn gebaseerd op gestandaardiseerde detaillering en samenwerking met partners. Het team dat deze projecten uitvoert wordt bij elkaar gehouden en ingezet om de continuïteit en het lerend vermogen binnen het concept te versterken. Door te prefabriceren verhogen we de kwaliteit, beperken we het aantal verkeersbewegingen naar de bouwlocatie en de hoeveelheid bouwafval.

 

Ursem Modulaire Bouwsystemen

De noodzaak en de wens om meer geïndustrialiseerd te bouwen en minder afhankelijk te zijn van het tekort aan vaklieden zorgen voor onze focus op modulair uit te voeren projecten. We passen de modulaire bouwsystemen van Ursem in waar dit waarde toevoegt aan het project voor de klant.

 

Lees hier meer over Modulair bouwen bij Ballast Nedam West

Terug naar