Duurzaamheid

Voor nu en in de toekomst

Een brede visie op duurzame oplossingen

Duurzaamheid: diepgewortelde mindset

Duurzaamheid is bij ons geen modieuze kreet, maar een diepgewortelde mind-set, die al jaren onze bedrijfsvoering beheerst. Waar we kunnen dringen we het materiaal- en energieverbruik terug, zowel in projecten als in de eigen bedrijfsvoering.

Duurzaamheid wordt niet alleen uitgedrukt in BENG berekeningen, maar ook in de toekomstbestendigheid van een project. Op eigen initiatief zetten we duurzaamheid vroeg in het ontwerpstadium op de agenda. Thema’s hierbij zijn bijvoorbeeld:

  • Een duurzame bouwplaats
  • Prefabricage, bijvoorbeeld door modulair bouwen
  • Beperken van afval op de bouwlocatie
  • Waterretentie en biodiversiteit
  • Vrije indeelbaarheid van plattegronden
  • Hout altijd uit duurzaam beheerde bossen
  • Een duurzaamheidscertificering
  • Inzet van biobased of circulaire materialen
  • Inzet op demontabel bouwen en documenteren in Madaster

Positieve BREEAM bouwplaats-audit bij Jonas in Amsterdam.

Project Jonas is op de goede weg om BREEAM Outstanding te behalen en is hiermee één van de eerste woongebouwen in Nederland. Dat blijkt uit de uitslag van een tussentijdse BREEAM-audit.

Tijdens de audit werd de impact van de bouwplaats op het milieu beoordeeld. Daarbij werd gekeken naar het afvalmanagement, milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik en beperking van vervuiling.

Lees meer
Terug naar