Ons verhaal

Waarmakersmentaliteit

Gevoel van thuiskomen

Ballast Nedam West is een organisatie met een grote diversiteit in mensen. Er is een mooie mix van ervaren oudgedienden en enthousiaste nieuwe collega’s. Het team beschrijft dit als een ‘thuisgevoel’: samen dragen zij een groot verantwoordelijkheidsgevoel om de belangen van de opdrachtgever te behartigen. Ze hebben een proactieve houding en zijn gericht op het leveren van grote toegevoegde waarde.

Ons doel is met elkaar aansprekende en kwalitatief hoogstaande projecten maken! Met een focus op authenticiteit, onze eigen kracht, een competitieve prijs, duurzaamheid en een tevreden klant. Niet omdat het moet, maar omdat we het graag zelf zo willen! Dit streven is wat ons bindt, wat ons sterk maakt en wat we ook uitstralen.

Het karakter van Ballast Nedam West

Directeur Anita Oudejans: “Onze ruggengraat maakt wie wij zijn: vakkundig en integer. Ook geloven we in de kracht van onze ‘waarmakersmentaliteit’. We zijn in staat om elke uitdaging tot een oplossing te volbrengen. We bouwen integraal aan ‘turnkey’-opgaven voor onze klanten. Dit houdt in dat we alle facetten van ontwerpen en uitvoeren op ons nemen en werken met een vaste kern van deskundige partners die als verlengstuk van Ballast Nedam West functioneren. Door deze werkmethode hebben we meer grip op het proces.”

Onze organisatie heeft een sterke focus op risicomanagement. Er wordt open gecommuniceerd om risico’s vroegtijdig te signaleren en beheersmaatregelen te bepalen en uit te voeren.

Visie op de toekomst

Onze visie op de toekomst is uitgesproken, gestaafd op continue verbetering en ondersteund door heldere passende plannen.

Er ligt een sterke focus op hoogwaardige woningbouw projecten in de Randstad. Door de complexiteit hebben deze projecten een utilitair karakter. Daarnaast willen wij ons meer inzetten op de realisatie van onderhoudsprojecten en de capaciteit in lijn brengen met de toenemende vraag naar woningverbetering en verduurzaming.

Ook willen wij ons onderscheiden door van grote toegevoegde waarde te zijn als bouwer, waardoor de focus volledig kan liggen bij het leveren van kwaliteit. We houden grip op het volledige bouwproces inclusief de ontwikkelfase. Dit zorgt ervoor dat de risico’s beheersbaar blijven en verantwoordelijkheid genomen kan worden. Tot slot zetten we onze eigen creativiteit in om tot betrouwbare en deskundige oplossingen te komen.

Terug naar