Willem de Zwijgerlaan

Leiden

Nieuwbouw van 157 huurappartementen

In samenwerking met woningcorporatie De Sleutels werken we aan de sloop- en nieuwbouwopgave van 5 portiekflats aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Als ketenpartner verzorgen we hier zowel de ontwikkeling als de realisatie van het project.
Van de zeven bestaande complexen worden er vijf gesloopt. De wooncomplexen zijn gelegen in de wijk Noorderkwartier, en zijn gebouwd in de jaren ’40 en ’50.

Circulaire sloop

Bij de verduurzaming van bestaande woningen wordt altijd gekeken of bestaande gebouwen behouden kunnen blijven. Helaas was dit op deze locatie niet mogelijk. De gemeente Leiden heeft vervolgens een kennisnemingsbesluit voor de sloop van deze zeven woonblokken aangenomen. De eerste vijf portiekflats zijn begin 2023 op een duurzame gesloopt. Alles materialen die direct hergebruikt kunnen worden, zijn apart ingezameld. Daarna zijn andere materialen zo goed als mogelijk gescheiden ingezameld, om goede recycling van materialen mogelijk te maken.

Nieuwbouw Willem de Zwijgerlaan

De vijf nieuwe woonblokken zullen ruimte geven aan 157 huurwoningen bestemd voorde segmenten sociale- en middenhuur huur. De nieuwe woonblokken worden gerealiseerd op dezelfde locatie als de gesloopte woonblokken, maar wel iets vergroot.
De woonblokken vormen samen een ensemble die als een scherm dient, gelegen tussen de Willem de Zwijgerlaan en de achterliggende woonwijk. Opvallend zijn de grote open hoeken op de begane grond van elk gebouw. Deze vormen een zichtbare en herkenbare toegang tot de woongebouwen.  Ook krijgt ieder gebouw een eigen naam, zoals prinses, graaf, etc.

De inpandige galerij langs de Willem de Zwijgerlaan vormt de eerste van twee barrières die het geluidniveau in de woning beperkt en zo het geluid van het drukke verkeer op de Willem de Zwijgerlaan buiten houdt. De per verdieping verspringende erkers zorgen ervoor dat het massieve karakter wordt doorbroken en er een dynamisch beeld ontstaat als men er voorbijrijdt. Van binnenuit geeft elke erker een breder beeld op de omgeving.

Bijzonder aan dit project is de toepassing van een WKO-installatie, waarmee de gebouwen door middel van bodemenergie worden verwarmd en gekoeld. Dit is voor de sociale huursector een grote sprong vooruit.

 

Ieder blok heeft een gemeenschappelijke achtertuin en iedere woning een eigen buitenruimte.

Elke achtertuinen heeft een ander thema, en zijn zo ingericht als ontmoetingsruimtes voor de bewoners.

Maar niet alleen mensen zullen zich fijn voelen in deze tuinen, die zijn ingericht als ware biotopen. Er is ruimte voor inheemse planten en specifieke inrichtingselementen voor een bio divers milieu waar het goed toeven is voor vleermuizen, huismussen, mezen, bijen en andere insecten. De bomen en planten bieden in de zomer verkoeling. Het waterretentiesysteem op de daken doet hier ook aan mee en zorgt ervoor dat de riolering bij hoosbuien wordt ontzien.

Om eventuele overlast voor de buurt zoveel mogelijk te voorkomen en om te zorgen dat er snel nieuwe huurwoningen aan Leiden worden toegevoegd is het project zoveel al mogelijk geprefabriceerd. Kant en klare prefab gebouwelementen worden in de fabriek gemaakt en op locatie gemonteerd.

In het voorjaar van 2024 is gestart met het maken van de bronnen en naar verwachting kan het project in de eerste maanden van 2026 aan De Sleutels worden overgedragen.  

Start bouw